• Fate and planets influence - โชคชะตาและอิทธิพลของดวงดาว

  • Demonstration for Member - ตัวอย่างสำหรับการเป็นสมาชิก

  • Twelve signs and horoscope - สิบสองราศีสำหรับการดูดวง

  • How astrology works for you? - โหราศาสตร์ช่วยท่านอย่างไร?

  • Become our member - สมัครสมาชิก

member elementsธาตุทั้งสี่ (four elements) อันได้แก่ ธาตุดิน (earth), น้ำ (water), ลม (air) และไฟ (fire) คือพาหะพื้นฐานสำหรับพลังชีวิต การที่เราจะบอกว่าคุณเกิดราศีนี้แล้ว คุณเป็นคนธาตุนั้นธาตุนี้ออกจะกว้างเกินไป ทุกคนย่อมมีส่วนผสมของธาตุอยู่ในสัดส่วนที่ต่างกัน มีโอกาสน้อยมากที่คนในคนหนึ่งจะมีความสมดุลย์ในน้ำหนักของทั้งสี่ธาตุเท่าๆกัน ธาตุทั้งสี่มีอิทธิพลอยู่ในชีวิตประจำวันตลอดเวลา เมื่อเราออกมาอยู่ข้างนอก ธาตุไฟแทรกอยู่ในแสงแดดที่สาดส่อง ธาตุลมแทรกอยู่ในสายลมที่พัดผ่าน ธาตุน้ำแทรกอยู่ในสายฝนที่โปรยปราย อยู่ในแม่น้ำที่ไหลริน ธาตุดินแทรกอยู่ในผืนดินที่เราเหยียบย่ำ อยู่ในต้นไม้ พืช และภูเขาสูงที่เราปีนป่าย ถ้าเราใช้วัน เวลาและสถานที่เกิดวาดแผนภูมิดวงชะตาหรือที่เรียกว่าดวงกำเนิดออกมา ดวงกำเนิดนี้ก็จะบอกถึงความสมดุลย์ของธาตุทั้งสี่ภายในตัวเราว่า ธาตุใดที่มีกำลังมากและธาตุใดที่มีกำลังอ่อน