• Fate and planets influence - โชคชะตาและอิทธิพลของดวงดาว

  • Demonstration for Member - ตัวอย่างสำหรับการเป็นสมาชิก

  • Twelve signs and horoscope - สิบสองราศีสำหรับการดูดวง

  • How astrology works for you? - โหราศาสตร์ช่วยท่านอย่างไร?

  • Become our member - สมัครสมาชิก

member natalดวงกำเนิด (natal/radix) สำหรับสมาชิกเกิดจากการคำนวณวัน เวลา และสถานที่เกิดของบุคคล ดวงกำเนิดนี้จะเปิดเผยคำทำนายด้วยการวิเคราะห์ในรายละเอียดโดยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และสถิติ ไม่ใช่ไสยศาสตร์อย่างที่หลายคนเข้าใจหรืออยากให้เป็น สี่ส่วนประกอบสำคัญสำหรับดวงกำเนิดคือ ดาวเคราะห์ ราศี เรือนชะตา และมุมสัมพันธ์ของดวงดาวที่กระทำต่อกัน ความหมายของดวงกำเนิดจะสะท้อนถึงบุคลิกพื้นฐาน ศักยภาพและความท้าทายในชีวิตที่จะพบพาน ภาพกว้างของชีวิตเจ้าชะตาที่ถูกวาดไว้ ชีวิตรักที่ถูกลิขิตว่าควรจะเป็นอย่างไร ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิดรวมถึงสภาพแวดล้อมที่เพาะบ่มความเป็นตัวตนของเจ้าชะตา ความแม่นยำในรายละเอียดโดยเฉพาะเส้นแบ่งเรือนชะตา (house cusp) และลัคนา (ascendant) จะขึ้นอยู่กับเวลาเกิดว่าใกล้เคียงความจริงขนาดไหน แต่ดาวเคราะห์ทั้งหมดยกเว้นดวงจันทร์จะไม่มีผลมากนัก เพียงแต่ทราบวันเกิดและเวลาคร่าวๆก็น่าจะเพียงพอ