• Fate and planets influence - โชคชะตาและอิทธิพลของดวงดาว

  • Demonstration for Member - ตัวอย่างสำหรับการเป็นสมาชิก

  • Twelve signs and horoscope - สิบสองราศีสำหรับการดูดวง

  • How astrology works for you? - โหราศาสตร์ช่วยท่านอย่างไร?

  • Become our member - สมัครสมาชิก

member transitดวงจร (transits) เป็นส่วนหนึ่งของดวงประเภทที่ทำนายความเป็นไปในชีวิตประจำวัน สำหรับดวงจรสำหรับสมาชิกนี้เกิดจากการคำนวณตำแหน่งดาวเคราะห์บนฟากฟ้าที่เคลื่อนที่ไปอยู่ตลอดเวลาโดยทำมุมกับตำแหน่งดาวเคราะห์ของดวงกำเนิดของเจ้าชะตาที่คงที่ โหราศาสตร์สมัยใหม่เชื่อในเจตจำนงอิสระ (free will) ของเจ้าของดวงชะตานั้น เหตุการณ์ดีร้ายไม่ได้ถูกลิขิตไว้แบบตายตัวเสมอไป แผนภูมิของดาวเคราะห์ที่ทำมุมต่อกันไม่ได้ถูกจารึกไว้โดยหลีกเลี่ยงไม่ได้ เพียงแต่กำลังเปิดเผยความแข็งแกร่ง ความอ่อนแอ พลังสร้างสรรค์ โอกาส และแนวโน้มของเหตุการณ์ ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง ส่วนการตัดสินใจที่จะลงมือยังขึ้นอยู่เจ้าชะตาอยู่เต็มเปี่ยม ถ้าสมาชิกรู้และเข้าใจใช้ประโยชน์จากดวงจรก็สามารถที่จะสร้างความได้เปรียบในการใช้ชีวิต รู้ว่าเมื่อใดควรจะปฏิบัติตัวอย่างไร มุ่งไปข้างหน้า อยู่นิ่ง หรือถอยหลังหนึ่งก้าวเพื่อที่จะก้าวไปข้างหน้าสองก้าวเมื่อฟ้าเปิด