Home  |  FAQs  |  Send Enquiries Search For      Shopping cart  .  ภาษาไทย  
  Main Menu
Astrology Center
Events
Interesting Links
Products & Membership
May 2015 Horoscope
LifeStyle Planner 6 months
 
  เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
asmob
asmob dot com
tourinthai.com
tour in thai seminar
Truehits.net
Thailand Web Directory
 

Frequently Asked Questions

  astrothailand มีที่มาอย่างไร?
  astrothailand เป็น web โหราศาสตร์ไทยหรือเปล่า?
  ที่นี่รับดูดวงเป็นรายบุคคลหรือไม่?
  การพยากรณ์แบบอิเลคโทรนิคดีอย่างไร?
  ทำไมถึงต้องมีระบบสมาชิก และต้องเก็บเงิน?


astrothailand มีที่มาอย่างไร?
astrothailand ถูกสร้างขึ้นด้วยแรงดลใจ และความชอบส่วนตัวในวิชาโหราศาสตร์ ข้อมูลทั้งหมดที่ปรากฏเกิดจากการค้นคว้าจากตำราหลายเล่มและนำมาประยุกต์เองตามแต่ใจต้องการเสียเป็นส่วนมาก ทั้งนี้ผู้จัดทำมิได้ตั้งใจที่จะเผยแพร่ความรู้ทางโหราศาสตร์ให้ผู้ที่เข้ามาเยี่ยมชมมากนัก เพราะความสนใจของคนส่วนมากจะอยู่ทีการทำนาย หรือดูดวงเสียมากกว่า เพียงแต่ต้องการแสดงออกถึงศาสตร์นี้ในเชิงสร้างสรรค์สำหรับในโลกปัจจุบัน พร้อมทั้งต้องการมีกิจกรรมเชิงธุรกิจกับผู้ที่สนใจและไม่ดูถูกในเรื่องเหล่านี้ว่าไร้สาระ
 Back to top

astrothailand เป็น web โหราศาสตร์ไทยหรือเปล่า?
ขอออกตัวเลยว่า web site นี้ไม่ได้ใช้พื้นฐานของโหราศาสตร์ไทย เพียงแต่เป็นภาษาไทยและทำเพื่อคนไทยเท่านั้น ในทรรศนะของผู้จัดทำ วิชาโหราศาสตร์ไม่ได้เป็นของประเทศใดและไม่ขึ้นกับสัญชาติใดด้วย มันเป็นความรู้ที่ผู้ใดก็สามารถจะไขว่คว้าได้ตามแต่ใจปรารถนา
 Back to top

ที่นี่รับดูดวงเป็นรายบุคคลหรือไม่?
เนื่องจากทรัพยากรและเวลาเป็นข้อจำกัดในขณะนี้ astrothailand จึงยังไม่สามารถดูดวง หรือทำนายให้ใครเป็นรายบุคคลได้ สำหรับอนาคตข้างหน้า คงต้องรอดูต่อไป
 Back to top

การพยากรณ์แบบอิเลคโทรนิคดีอย่างไร?
ถ้าไม่นับเรื่องความถูกต้องแม่นยำ การหาหมอดูหรือนักพยากรณ์เพื่อรับคำทำนาย เราจะได้รับอิทธิพลของอารมณ์ และความรู้สึกของคนที่พยากรณ์ในขณะนั้นเจือปนอยู่ในคำทำนายไม่มากก็น้อย ซึงบางคนก็ชอบ บางคนก็ไม่ชอบ แต่ถ้าต้องการตัดสิ่งเหล่านี้ทิ้งไป ไม่ต้องการคำปลอบโยน หรือคำเยินยอ โปรแกรมที่พัฒนามาด้วยความซับซ้อนอย่างมีหลักเกณฑ์ และใช้เวลานาน จะให้ความซื่อสัตย์ที่สุดต่อคำทำนาย ไม่มีการปรุงแต่ง เพียงแต่ให้คำพยากรณ์ตามที่ควรจะเป็นเท่านั้น
 Back to top

ทำไมถึงต้องมีระบบสมาชิก และต้องเก็บเงิน?
อย่างที่กล่าวแล้วว่า web นี้ต้องการมีกิจกรรมเชิงธุรกิจกับผู้ที่เข้ามาเยี่ยมชม และ web นี้ก็มีค่าใช้จ่ายด้วย เช่น ค่า hosting, ค่าพัฒนา content ทั้งหมด ดังนั้นระบบสมาชิกจึงเป็นการนำรายได้เข้ามาสนับสนุนการเปิด web site และบำรุงรักษาได้อย่างต่อเนื่องในขณะนี้
 Back to top

 

 

about astrothailand
(c) www.astrothailand.com, all rights reserved. reproduction without written permission is prohibited.