astrothailand_archives_random_image_3.png

astrothailand signs planets

astrothailand fate and planets influence

โชคชะตาและอิทธิพลของดวงดาว: การที่เราเป็นตัวเรา มีนิสัยแบบเรา เราอาจจะบอกได้ว่าเราได้รับอิทธิพลมาจากครอบครัว โรงเรียนและสังคมรอบด้าน โหราศาสตร์ก็อาจจะมีอิทธิพลต่อเราด้วยวิธีการเดียวกันได้ เพราะดวงดาวแต่ละดวงมีผลกระทบที่แตกต่างกันต่อธรรมชาติของมนุษย์ อาจจะถือได้ว่ามีผลคล้ายกับทางพันธุกรรมได้ด้วยซ้ำ เพราะอิทธิพลจากตำแหน่งและความสัมพันธ์กับดาวด้วยกันเองจะส่งผลให้เรามีลักษณะนิสัย สันดาน รูปร่างภายนอก และสุดท้ายคือความเจ็บป่วยติดตัวเรามาตั้งแต่เกิดทีเดียว

astrothailand planets retrograde

ดาวเคราะห์เดินถอยหลัง: เมื่อนักโหราศาสตร์บอกว่าดาวเคราะห์เดินถอยหลัง คือปรากฏการณ์ที่ดาวเคราะห์นั้นเคลื่อนที่ช้ากว่าระบบสุริยะของเรา หรือความเร็วสัมพัทธ์ของดาวเคราะห์ดวงนั้นกับดาวเคราะห์ดวงอื่นช้ากว่าปกติจนทำให้ดูเหมือนเดินถอยหลัง แต่ในความเป็นจริงแล้วไม่ใช่

astrothailand twelve signs and horoscope

สิบสองราศีสำหรับการดูดวง: ถ้าเรามีโอกาสมองภาพท้องฟ้าขณะที่เราลืมตาดูโลกและเริ่มหายใจได้เป็นครั้งแรก เราก็จะได้เห็นดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ และดาวเคราะห์อีกแปดดวงโดยมีหมู่ดาวอีกสิบสองหมู่ดาวเป็นฉากหลัง เรารู้ว่าหมู่ดาวเหล่านี้คือแถบจักรราศีซึ่งมีสิบสองราศี โดยที่มันถูกตั้งชื่อมาตั้งแต่โบราณกาล

astrothailand astrology works

โหราศาสตร์ช่วยท่านอย่างไร? มันเป็นคำถามที่น่าสนใจจะค้นหาคำตอบ วิชาโหราศาสตร์โดยดูจากดวงกำเนิดนั้นจะบอกเราถึงแผนภูมิของการเรียงตัวของดวงดาวขณะที่เราเกิดในเวลาใดเวลาหนึ่ง ณ สถานที่ใดที่หนึ่ง หรืออีกนัยหนึ่ง เวลาที่เราเกิดจะบอกถึงแผนภูมิของรูปแบบพลังงานที่มีอิทธิพลต่อชีวิตของเรา