demo_member_top_image_3.png

demo member elementsDemonstration/ตัวอย่างธาตุทั้งสี่ (Four Elements) เป็นการใช้วัน เวลาและสถานที่เกิดวาดแผนภูมิดวงชะตาหรือที่เรียกว่าดวงกำเนิดออกมา แล้วหาน้ำหนักของดาวแต่ละดวงในแต่ละราศีเพื่อคำนวณเป็นความสมดุลย์ของธาตุทั้งสี่ภายในตัวเรา ธาตุใดที่มีกำลังมากและธาตุใดที่มีกำลังอ่อน หรือธาตุใดสมดุลอยู่แล้วจะถูกอธิบายเพื่อให้สมาชิกได้รับทราบ การที่เราจะบอกว่าคุณเกิดราศีนี้แล้ว คุณเป็นคนธาตุนั้นธาตุนี้ออกจะกว้างเกินไป ทุกคนย่อมมีส่วนผสมของธาตุอยู่ในสัดส่วนที่ต่างกัน มีโอกาสน้อยมากที่คนในคนหนึ่งจะมีความสมดุลในน้ำหนักของทั้งสี่ธาตุเท่าๆกัน ท่านที่สนใจจะสมัครเชิญคลิ๊ก Subscribe (สมัครสมาชิก)

demo member natalDemonstration/ตัวอย่างดวงกำเนิด (Natal) สำหรับผู้ที่เข้ามาเยี่ยมชมและยังไม่แน่ใจในการสมัครสมาชิก เกิดจากการคำนวณวัน เวลา และสถานที่เกิดของบุคคล ดวงกำเนิดนี้จะเปิดเผยคำทำนายด้วยการวิเคราะห์ในรายละเอียดโดยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และสถิติ ไม่ใช่ไสยศาสตร์อย่างที่หลายคนเข้าใจหรืออยากให้เป็น สี่ส่วนประกอบสำคัญสำหรับดวงกำเนิดคือ ดาวเคราะห์ ราศี เรือนชะตา และมุมสัมพันธ์ของดวงดาวที่กระทำต่อกัน ความแม่นยำในรายละเอียดจะขึ้นอยู่กับเวลาเกิดว่าใกล้เคียงความจริงขนาดไหน ตัวเลือกของวันเดือนปีและเวลาเกิดจะถูกจำกัดจนกว่าท่านจะเป็นสมาชิกโดยสมบูรณ์ ท่านที่สนใจจะสมัครเชิญคลิ๊ก Subscribe (สมัครสมาชิก)

demo member transitsDemonstration/ตัวอย่างดวงจร (transits) เป็นดวงประเภทที่ทำนายความเป็นไปในชีวิตประจำวัน เกิดจากการคำนวณตำแหน่งดาวเคราะห์บนฟากฟ้าที่เคลื่อนที่ไปอยู่ตลอดเวลาโดยทำมุมกับตำแหน่งดาวเคราะห์ของดวงกำเนิดของเจ้าชะตาที่คงที่ เหตุการณ์ดีร้ายไม่ได้ถูกลิขิตไว้แบบตายตัวเสมอไป แผนภูมิของดาวเคราะห์ที่ทำมุมต่อกันไม่ได้ถูกจารึกไว้โดยหลีกเลี่ยงไม่ได้ เพียงแต่กำลังเปิดเผยความแข็งแกร่ง ความอ่อนแอ และแนวโน้มของเหตุการณ์ ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง ตัวเลือกของวันเดือนปีและเวลาเกิดจะถูกจำกัดจนกว่าท่านจะเป็นสมาชิกโดยสมบูรณ์ ท่านที่สนใจจะสมัครเชิญคลิ๊ก Subscribe (สมัครสมาชิก)

demo member synastryDemonstration/ดวงความสัมพันธ์ (synastry) เป็นการนำดวงชะตากำเนิดของคนสองคนมาวิเคราะห์และหามุมสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นว่าสะท้อนความหมายออกมาอย่างไร ดวงกำเนิดคือภาพของสวรรค์หรือฟากฟ้า ณ เวลาเกิด แต่ดวงกำเนิดสองดวงที่สัมพันธ์ต่อกันจะซับซ้อนยิ่งขึ้นพร้อมทั้งบ่งบอกความหมายพิเศษระหว่างคนทั้งสองที่เฉพาะตัวและไม่เหมือนใคร ดวงความสัมพันธ์นี้จะบอกถึงความสอดคล้อง ความขัดแย้ง และความต้องการของคนสองคนที่เน้นว่าควรทำอย่างไรเพื่อที่จะอยู่ร่วมกันให้ราบรื่น บางครั้งก็จะบอกเล่าถึงเหตุผลของการกระทำและปฏิกิริยาของแต่ละผ่ายเพื่อที่จะอีกฝ่ายได้เข้าใจความเป็นไปอย่างลึกซึ้ง ตัวเลือกของวันเดือนปีและเวลาเกิดของคุณทั้งสองจะถูกจำกัดจนกว่าท่านจะเป็นสมาชิกโดยสมบูรณ์ ท่านที่สนใจจะสมัครเชิญคลิ๊ก Subscribe (สมัครสมาชิก)