โหราศาสตร์กับธาตุทั้งสี่

Cover Four Elements 150x213

ธาตุทั้งสี่มีอิทธิพลอยู่ในชีวิตประจำวันตลอดเวลา ธาตุไฟแทรกอยู่ในแสงแดด จากดวงอาทิตย์ที่สาดส่อง ธาตุลมแทรกอยู่ในสายลมที่พัดผ่าน ธาตุน้ำแทรกอยู่ในสายฝนที่โปรยปราย อยู่ในแม่น้ำที่ไหลริน อยู่ในทะเลสาบที่ทอดตัวอย่างสงบ ธาตุดินแทรกอยู่ในผืนดินที่เราเหยียบย่ำ อยู่ในต้นไม้ และภูเขาสูงที่เราปีนป่าย 

ทดลองอ่านและซื้อได้ที่ Mebmarket

Copyright © 2024 astrothailand.com | All Rights Reserved.