astrothailand ASTROLOGY room planets retrograde

ดาวเคราะห์เดินถอยหลัง: เมื่อนักโหราศาสตร์บอกว่าดาวเคราะห์เดินถอยหลัง คือปรากฏการณ์ที่ดาวเคราะห์นั้นเคลื่อนที่ช้ากว่าระบบสุริยะของเรา หรือความเร็วสัมพัทธ์ของดาวเคราะห์ดวงนั้นกับดาวเคราะห์ดวงอื่นช้ากว่าปกติจนทำให้ดูเหมือนเดินถอยหลัง แต่ในความเป็นจริงแล้วไม่ใช่

ไม่เคยมีดาวเคราะห์ดวงใดเดินถอยหลังหรือหยุดอยู่กับที่ เป็นเพียงภาพลวงตาที่มองเห็นเท่านั้น - การถอยหลังของดาวเคราะห์จะมีช่วงระยะเวลาแม้ว่าจะสร้างอิทธิพลหรือปัญหากับตัวเรา แต่ก็ไม่ใช่เรื่องไม่ปกติ ดาวเกือบทุกดวงจะมีรอบเวลาที่เดินถอยหลังโดยธรรมชาติ ยกเว้นดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ 

Copyright © 2024 astrothailand.com | All Rights Reserved.