astrothailand ASTROLOGY room twelve signs and horocope

สิบสองราศีสำหรับการดูดวง: ถ้าเรามีโอกาสมองภาพท้องฟ้าขณะที่เราลืมตาดูโลกและเริ่มหายใจได้เป็นครั้งแรก เราก็จะได้เห็นดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ และดาวเคราะห์อีกแปดดวงโดยมีหมู่ดาวอีกสิบสองหมู่ดาวเป็นฉากหลัง เรารู้ว่าหมู่ดาวเหล่านี้คือแถบจักรราศีซึ่งมีสิบสองราศี โดยที่มันถูกตั้งชื่อมาตั้งแต่โบราณกาล

ตำแหน่งของดาวแต่ละดวงในราศีต่างๆและมุมที่ทำต่อกันสำหรับดาวแต่ละดวงในขณะที่เราเกิดได้ถูกวาดออกมาเป็นดวงกำเนิด ดวงกำเนิดคือแผนที่ของตำแหน่งดวงดาวจากฟากฟ้าขณะที่เวลาที่เราเกิดและ ณ สถานที่ที่เราเกิด มันถูกแสดงด้วยวงกลม 360 องศาและถูกแบ่งออกเป็น 12 ส่วน ส่วนละ 30 องศาซึ่งหมายถึงแต่ละราศี 

Copyright © 2024 astrothailand.com | All Rights Reserved.