ราศีสิงห์ – Leo the Lion

05 astrothailand traitbysign leo

ระวังความใจดีและการให้ผู้อื่นมากเกินไป ดาวเคราะห์ประจำราศีคืออาทิตย์| ธาตุประจำราศี (Element) คือธาตุไฟ | คุณภาพ (Quality) คือสถิรราศี | อิทธิพลด้านบวกคือ ความขยันหมั่นเพียร บ้างาน ร่าเริง มีสีสัน สร้างสรรค์ ใจกว้าง หยิ่งทะนง เป็นผู้นำ มีชีวิตชีวา น่าเชื่อถือ เปลี่ยนแปลง ไม่ตามอย่างใคร ลึกซึ้ง ซื่อสัตย์ อุดมสมบูรณ์ ทะเยอทะยาน เป็นที่พึ่งได้ และกล้าหาญ |อิทธิพลด้านลบคือ เห็นแก่ตัว โอหัง คิดถึงแต่ตัวเอง สุรุ่ยสุร่าย หยิ่งยโส อวดดี จู้จี้ เจ้ากี้เจ้าการ โหดร้าย ไม่มีความยืดหยุ่น ดื้อดึง ไม่ยับยั้ง ใจแคบ และเจ้าอารมณ์ | ส่วนของร่างกายคือ หัวใจ หลัง ไขสันหลังและกระดูกสันหลัง ดาวอาทิตย์ประจำราศีคือ ส่วนสำคัญของร่างกายทั่วไปรวมทั้งระบบหมุนเวียนในร่างกาย (circulatory system)

ความสมบูรณ์และร่าเริงที่ติดตัวคุณไปตลอด

คนราศีสิงห์เป็นคนทีมีความภาคภูมิใจในตัวเอง เร้าใจ ยึดเอาความคิดตัวเองเป็นหลักแต่ก็เป็นคนมีใจคอกว้างขวางมากที่สุดราศีหนึ่ง คนราศีสิงห์มีสองประเภท คือประเภทที่เปิดเผยและคนที่เงียบเก็บงำ ชาวราศีสิงห์ที่เป็นคนเปิดเผยจะเต็มไปด้วยความมั่นใจในตัวเองและแสดงมีบุคลิกที่ชอบแสดงออกซึ่งดูมีความเด่นและน่าสนใจ คุณชอบที่จะเป็นจุดศูนย์กลางในสังคม ชอบให้เป็นที่น่าสนใจและยินดีที่จะรับตำแหน่งต่างๆเพื่อที่จะไปให้ถึงความสำเร็จ ชาวราศีสิงห์ประเภทที่ชอบเก็บตัวจะมีความพอใจที่จะอยู่คนเดียวเงียบๆ จะพูดเฉพาะในสิ่งที่จำเป็น แต่ทั้งสองประเภทคนชาวราศีสิงห์เป็นคนที่สร้างสรรค์ เจ้าความคิดและมีความมุ่งมั่นในความสำเร็จของชีวิต

Copyright © 2024 astrothailand.com | All Rights Reserved.