ราศีกันย์ – Virgo the Virgin

06 astrothailand traitbysign virgo

ดีโดยธรรมชาติ พินิจพิเคราะห์และขวัญอ่อน ดาวเคราะห์ประจำราศี คือดาวพุธ| ธาตุประจำราศี (Element) คือธาตุดิน | คุณภาพ (Quality) คืออุภยราศี | อิทธิพลด้านบวกคือ จิตใจเมตตา สุภาพ ฉลาด สร้างสรรค์ ความสามารถในการค้นคว้า เอาอกเอาใจผู้อื่น มีประสิทธิภาพ จงรักภักดี ละเอียดลออ ชอบช่วยเหลือ มีอิสระ มีแบบแผน ไว้ตัว ลงมือปฏิบัติ มีปัญญา รักสัตว์ ถ่อมตัว |อิทธิพลด้านลบคือ ชอบวิจารณ์ รักตัวเอง เลือดเย็น คิดถึงแต่ผลได้ เจ้าระเบียบ พิถีพิถัน ลังเลไม่เด็ดขาด ขวัญอ่อน คิดอะไรคนเดียวในใจ ขี้หงุดหงิด เอาแต่วิเคราะห์ จิตใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัว เคร่งครัดต่อแบบแผนวัฒนธรรม | ส่วนของร่างกายคือ ช่องท้อง ส่วนย่อยอาหาร เส้นประสาทที่ช่องท้อง ม้าม ลำไส้เล็ก ดาวพุธที่ครองราศีกันย์หมายถึงส่วนของระบบประสาท

พิถีพิถันและช่างติ แต่ก็สุภาพและมีเมตตา

คนราศีกันย์อ่อนไหว สุภาพ พิถีพิถัน รู้จักเอาอกเอาใจคนอื่น เห็นแก่ประโยชน์ของคนอื่น มีความจริงใจและต้องการเห็นโลกนี้อยู่กันอย่างมีความสุข คุณเหมาะกับอาชีพที่ให้ความช่วยเหลือผู้อื่น อาจจะอยู่ในองค์กรที่ให้ความช่วยเหลือผู้ยากไร้ พิทักษ์สัตว์รวมถึงสิ่งแวดล้อมก็ได้ คุณเป็นคนมีประสิทธิภาพ มีความสามารถในการจัดการองค์กร มีความละเอียดลออเหมาะแก่การเป็นกองสนับสนุนมากกว่าจะเป็นผู้นำเอง ดังนั้นผู้นำของหน่วยงานใดที่ต้องการความสำเร็จก็ควรจะมีคนราศีกันย์ไว้เป็นสมาชิกด้วย เพราะชาวราศีกันย์จะเป็นผู้ทีทำและติดตามให้งานสำเร็จอย่างสมบูรณ์แบบและตรงเวลา

Copyright © 2024 astrothailand.com | All Rights Reserved.