ราศีตุล – Libra the Scales

07 astrothailand traitbysign libra

ขี้เกียจและตามใจตัวเอง แต่เชื่อว่าตัวเองสามารถประสบชัยชนะได้ทุกสิ่ง ดาวเคราะห์ประจำราศีคือดาวศุกร์ | ธาตุประจำราศี (Element) คือธาตุลม | คุณภาพ (Quality) คือจรราศี | อิทธิพลด้านบวกคือ มีความเป็นศิลปิน ความสามัคคี การทูต จิตใจบริสุทธิ์ สง่างาม เข้าสังคมได้ดี ขี้เกรงใจ สะอาดบริสุทธิ์ งดงาม ปัญญา มีความรัก พูดความจริง ยุติธรรม สุภาพ ให้ความร่วมมือ เห็นอกเห็นใจ มีมารยาท มีเสน่ห์ สร้างสรรค์ มีความฝัน ผู้ดี มีเหตุผล อารมณ์คงที่ | อิทธิพลด้านลบคือ ไม่เด็ดขาด อยู่ไม่สุข ขี้เกียจ ตะกละ ไม่ค่อยนับถือตัวเอง ทำตามคนส่วนใหญ่ ไม่ซื่อสัตย์ ชอบติ ตามใจตัวเอง ไร้อารมณ์ เอาตัวรอด ทำตัวเด่น ขึ้นกับผู้อื่น คิดตื้นๆ ไม่มองดูสภาพเป็นจริง | ส่วนของร่างกายคือ ไต กระบังลม ตับอ่อน ท้องน้อย หลังส่วนล่าง ดาวศุกร์ประจำราศีหมายถึง ตาทั้งสองข้างและผิวหนัง

ความร่วมมือ กุญแจแห่งความสำเร็จของชาวราศีตุล

ชาวราศีตุลเป็นคนสุภาพอ่อนโยน มีความรักให้ผู้อื่นและผู้อื่นก็ให้ความรักตอบ ไม่เคยต้องโดยเดี่ยว ให้ความร่วมมือ รู้จักกาลเทศะ ไม่รีรอและภูมิใจที่ให้ความช่วยเหลือหรือทำงานร่วมกับผู้อื่น สุภาษิตของคุณคือ สองหัวย่อมดีกว่าหัวเดียว คุณมีความสัมพันธ์ได้กับคนอย่างหลากหลายเพราะรู้จักการประนีประนอมดีกว่าคนราศีอื่น

Copyright © 2024 astrothailand.com | All Rights Reserved.