• Fate and planets influence - โชคชะตาและอิทธิพลของดวงดาว

  • Demonstration for Member - ตัวอย่างสำหรับการเป็นสมาชิก

  • Twelve signs and horoscope - สิบสองราศีสำหรับการดูดวง

  • How astrology works for you? - โหราศาสตร์ช่วยท่านอย่างไร?

  • Become our member - สมัครสมาชิก

astrothailand chart gridภาพตารางดวงดาวที่ทำมุมต่อกัน เช่นมุมกุมหรืออยู่ตำแหน่งเดียวกัน (Conjunctions) มุมตรงข้าม (Oppositions) มุม 60 องศา (Sextile) หรือมุม 90 องศา (Square) เป็นต้น โดยเป็นการนำตำแหน่งดาวทั้งหมดบนฟากฟ้าในขณะนี้มาคำนวณโดยทำเป็นตารางในทางโหราศาสตร์ มุมแต่ละชนิดมีความหมายดีร้ายต่างกันตามสภาพแวดล้อม ไม่ตายตัวเสมอไป พร้อมกันนี้จะมีตำแหน่งดาวทั้งหมดคือ ดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ และดาวเคราะห์ทั้งหมดว่าสถิตอยู่ในราศีใด มีมุมเท่าใดซึ่งเป็นการคำนวณที่แม่นยำทั้งสิ้น